sicher ist sicher > Auto – Świadczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

wypadek2Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung – OC

Ubezpieczenie  obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Ważne: wysokość składek  jest uzależniona od zniżek za bezwypadkową jazdę. Niemiecki system jest oparty na systemie zwanym SFR.

 

wypadekVollkasko mit 300 € SB – Auto-kasko pełne

Ważne:

 • wysokość składek jest uzależniona od zniżek za bezwypadkową jazdę . Niemiecki system jest oparty na systemie zwanym SFR
 • z wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel odtrąca Selbstbeteiligung czyli „udział własny” . Jego wysokość wynosi najczęściej 300€

Zadaniem umownego, dobrowolnego ubezpieczenia Vollkasko jest ochrona majątku ubezpieczonego od skutków takich zdarzeń jak: uszkodzenie, zniszczenie mechanicznego. Zdarzenie to musi zajść w takich okolicznościach, w których musiałby on – gdyby nie to ubezpieczenie – sam pokryć wynikłe szkody. Chodzi tu przede wszystkim o te wszystkie szkody w pojeździe, które wyrządza sobie sam posiadacz pojazdu – kierujący pojazdem posiadającym.

Polisa VK zadziała również gdy próbując zaparkować pojazd, posiadacz uszkodzi go o słupek, czy bramę parkingu lub gdy na łuku szosy zjeżdża z toru jazdy i uderza w przydrożne drzewo.  Niekiedy szkoda następuje w wyniku działania osób trzecich. Gdy wracamy na parking i widzimy, że nasz pojazd został uszkodzony a sprawca jest nieznany. Jeśli posiadamy wykupioną polisę autocasco nie będziemy musieli naprawiać naszego pojazdu na własny koszt. Szkodę zgłaszamy do naszego ubezpieczyciela, który opłaci nam naprawę pojazdu. Zakres ubezpieczenia w skrócie:

 • Uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku wypadków spowodowanych z własnej winy
 • Uszkodzenia pojazdu spowodowane przez nieznanych sprawców
 • Wandalizm : umyślne uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu bez wyraźnego powodu

 

burzaTeilkasko mit SB 150€ – Kasko częściowe

 • Zbicie lub pęknięcie szyb
 • Zderzenie  pojazdu ze zwierzętami  (łownymi)
 • Pożar, eksplozja lub  zatopienie
 • Huragan i gradobicie
 • Kradzież pojazdu lub jego części,
 • Szkody spowodowane przez gryzonie (np. kuna , łasica)

Ważne:

 • wysokość składek wynosi zawsze 100% bez względu na dotychczasową ilość zameldowanych szkód
 • Po zgłoszeniu szkody z tytułu Teilkasko , składki pozostają w tej samem wysokości czyli 100%
 • z wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel odtrąca Selbstbeteiligung czyli „udział własny”.  Jego wysokość wynosi najczęściej 300€

 

holowanieAssistance*  (Schutzbrief)

zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest zarówno  w razie wypadku czy też awarii pojazdu. Terytorialny zakres działania obejmuje całą Europę.

 • doraźna naprawie pojazdu , dostarczenie paliwa lub uruchomienie silnika (np. zimą)
 • holowanie w ramach ograniczonego budżetu  w wysokości 150 Euro
 • udostępnienie pojazdu zastępczego lub umożliwienie kontynuacji podróży lub powrotu
 • zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy pojazdu , maksymalnie do 7 dni

Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie  jako dodatek do regularnej polisy ubezpieczenia  komunikacyjnego.

 

sprzedazRechtschutz – ubezpieczenie obsługi adwokackiej

Rechtschutz płaci za honoraria adwokackie, koszty sądowe, kaucje sądowe

Ubezpieczenie obejmuje

 • Udowodnienie przed sądem własnej niewinności lub winy przeciwnika
 • Sprawy  odebrania lub nie uznania prawa jazdy
 • Techniczne kosztorysy i rekonstrukcje wypadków
 • Obrona przed niesłusznymi roszczeniami strony przeciwnej
 • Sprawy umów kupna sprzedaży pojazdów. Przykładowo:  Kupione auto było stuknięte albo z wyższym przebiegiem mimo umownego zapewnienia sprzedawcy

 

Newsletter
Bądź na bieżąco

Nasi partnerzy

Copyright 2020 Versicherungsfachmann Bogdan Skaba
Alle Rechte vorbehalten.

Webdesign: dobrepiksele